Časté dotazy

Jak se přihlásit?

Podmínky pro přihlášení na naše kurzy a akce naleznete zde!

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Na kterýkoli kurzu nebo tábor je možné se přihlásit on-line přímo z webových stránek Ulity. V takovém případě si najděte kurz, o který máte zájem a tlačítko pro přihlášení naleznete přímo u něj.

On-line registraci můžete provést kdykoli na portálu mojeulita.cz. Zde se velmi jednoduchým způsobem prostřednictvím emailové adresy zaregistrujete a můžete vybírat z naší nabídky kurzů a akcí. Portál mojeulita.cz vám také poskytne velmi přehledný rozpis akcí a kurzů, které jste navštěvovali v minulosti, a na které jste přihlášeni v aktuálním čase, včetně přehledu vašich plateb.


Kdykoli můžete také využít možnosti přihlásit se telefonicky či osobně. Naše recepční vám poskytnou všechny informace a rádi poradí.


Jakmile se přihlásíte (on-line, telefonicky či osobně), rezervujeme vám místo ve vybraném kurzu a přidělíme variabilní symbol. Platbu je potřeba provést v termínu uvedeném na přihlášce bankovním převodem. Zároveň se odevzdává vyplněná přihláška, u dětí do 18 let je nutný podpis rodičů (nebo zástupců). Přihlášku je možné zaslat i elektronicky s naskenovaným podpisem.

Přihlášku na kurz
získáte při osobní návštěvě anebo vám ji na požádání pošleme mailem v PDF.
V případě přihlášení online vaší přihlášku musí nejprve schválit pracovník Ulity, který vás potom bude informovat emailem o přijetí či zamítnutí přihlášky.

Přihlášku na akci
(pokud je potřeba, viz informace o akcích), můžete vyřídit na recepci Ulity osobně, telefonicky nebo mailem.
Na akce, kde je nutná písemná přihláška, vám ji následně zašleme mailem v PDF.
U ostatních akcí stačí takto provedená rezervace.

Osobní údaje
Součástí přihlášky na kurz či akci jsou osobní údaje účastníka. Tyto údaje vyžadujeme na základě povinnosti dané školským zákonem (561/2004 Sb. v platném znění) pro vedení tzv. školní matriky. Ulita vám zaručuje bezpečné zacházení s vašimi daty a zavazuje se neposkytovat je pro žádné účely nikomu dalšímu.
Na přihlášce najdete souhrnnou informaci ke zpracování osobních údajů a také případné souhlasy k jejich poskytnutí, jsou-li potřeba.

Proč není nikde ke stažení formulář přihlášky?
Ulita veškerou administraci přihlášek i plateb zpracovává automatizovaně prostřednictvím databázového systému, abychom ušetřili co nejvíce našeho času a práce a mohli se o to víc věnovat programům pro vás.

Jak postupovat při odhlášení z kroužku / kurzu?

Telefonicky anebo mailem požádejte naši recepci o formulář "vrácení účastnického poplatku/odhlášení z kurzu". Ten, prosím, vyplňte a předejte na recepci Ulity (případně pošlete poštou). V případě, že budou údaje odpovídat, peníze vám obratem vrátíme, v opačném případě vás bude kontaktovat pracovník Ulity.

Upozorňujeme, že účastnické poplatky vracíme pouze v případě vážných důvodů (dlouhodobá nemoc, změna bydliště apod.) nebo důvodů na straně Ulity.

V případě, že je důvodem odhlášení z kurzu dlouhodobá nemoc účastníka, je potřeba doložit potvrzení od lékaře.

Účastníka, který se čtyřikrát po sobě nezúčastnil činnosti zájmového útvaru (kurzu) a neinformoval Ulitu o důvodech své neúčasti, považujeme za odhlášeného. V takovém případě se zaplacený účastnický poplatek nevrací!

Jak řešit úrazy?

Pokud se v době konání kroužku stane jakýkoliv úraz, je povinností lektora tuto skutečnost okamžitě oznámit rodičům a poskytnout účastníku kurzu první pomoc. V případě potřeby samozřejmě zavolat lékařskou službu. Úraz se musí neprodleně zapsat do knihy úrazů a nahlásit vedení Ulity. Jakékoliv další dotazy řešte prosím přímo s lektorem kroužku, který vám rád poradí.

Osobní údaje v Ulitě

Ulita je školské zařízení a má tedy různé zákonné povinnosti ve vztahu k evidenci údajů o účastnících. Zde najdete popis našeho přístupu ke zpracování údajů i související informace.

Platby

Jak uhradit kurz, akci, tábor?

Platby za pravidelné kurzy, prázdninové a pobytové akce můžete hradit bezhotovostně na náš účet 2500482340 / 2010
(Fio banka, a.s.) anebo platební kartou na recepci Ulity. Důležité je přesné uvedení námi přiděleného variabilního symbolu. Nemáte-li možnost úhrady bankovním převodem, využijte, prosím, poštovní poukázku pro převod na účet (v krajním případě lze také složit hotovost na přepážce v bance, ale bankovní poplatky za tuto operaci jsou neúměrně vysoké!).
Ceny jsou uvedeny za pololetí / školní rok. U některých kurzů platí dospělí účastníci vyšší cenu (v takovém případě je informace o ceně vždy uvedena u příslušného kurzu). O možnostech slev se informujte v recepci Ulity.

Proč nemůžu kurz nebo tábor zaplatit hotově?

Objem peněžních prostředků, které bychom během hotovostních úhrad kurzů a velkých akcí museli zpracovávat, by byl přiliš vysoký. Snažíme se snižovat rizika a organizovat naši práci efektivně. Zpracování hotovostních plateb by vyžadovalo mnohem větší nároky na pracovní síly i bezpečnost. Mějte prosím na paměti, že platby za drobné částky kartou neakceptujeme.

Pravidla fungování Ulity aneb čím se řídíme

Chod Ulity má svá pravidla, která určuje vedle obecně platných právních předpisů také vnitřní a organizační řád Ulity. Seznamte se s tímto dokumentem nebo alespoň jeho podstatnými částmi.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.