Zájmové oblasti v Ulitě

Zájmové oblasti v Ulitě

Zájmové oblasti v Ulitě

V DDM Ulita najdete celkem osm zájmových oblastí. Každá z nich je vedena odborným garantem, který se stará o její koncepci, rozvoj a odbornou úroveň. Klikněte na jednotlivou oblast a zjistěte více. 

1) SPORT
2) TANEC
3) KERAMICKÉ STUDIO
4) VÝTVARNÉ STUDIO
5) DIVADELNÍ ATELIÉR
6) HUDBA
7) TECHNIKA
8) VZDĚLÁVÁNÍ
 

SPORT


Garant oboru: Lucie Cichrová
 
Nabízíme ucelený systém na sebe navazujících sportovních kroužků. Nejmenší děti cvičí s rodiči, později mohou přejít do kroužku Sportovní neřádi, kde už zkouší být chvíli pouze s lektorem. Pro předškolní děti je určena sportovní či parkourová přípravka. Školní děti už volí z jednotlivých druhů sportů.

V rámci fotbalu, florbalu, badmintonu a stolního tenisu máme v nabídce také výběrové kroužky, které jsou zapojené do pražské ligy mezi jednotlivými domy dětí a mládeže. Závodní atmosféru si v průběhu roku mohou užít i účastníci kroužků atletiky, plavání či orientačního běhu.

V létě nabízíme možnost sportovních příměstských táborů.
 
Nabídka sportovních kroužků >>
 
 

TANEC


Garant oboru: Nikola Malenková
 
Tanec u nás má své nezastupitelné místo. Nabízíme široké spektrum tanečních stylů a na taneční kroužky k nám mohou chodit už předškolní děti.
 
Pro nejmenší děti jsou taneční kroužky místem, kde se s tancem spíše zábavně setkávají. Pomocí tanečních her a jednoduchých choreografií se propojují s hudbou a budují si k tancování vztah.
 
Školní děti se mohou rozhodnout, který taneční styl je jim bližší. Zvolit si mohou street dance, moderní tanec, contemporary, balet či taneční gymnastiku. Postupně pak mohou v jednotlivých oblastech pokračovat od začátečníků k pokročilým. Vybrané taneční styly pak nabízí lekce i pro dospělé. Taneční kroužky se v průběhu roku prezentují na speciálním tanečním večeru. Stejně tak je jim dán prostor i v rámci propagační akce DDM Ulita - Ulitafest a na jiných akcích.
 
V létě nabízíme možnost tanečních příměstských táborů a během roku tanečních jednorázových workshopů

Každoročně také pořádáme již tradiční taneční soutěž Ulita4dance, která je určena pro jednotlivce i taneční skupiny.
 
Nabídka tanečních kroužků >>
 
 

KERAMICKÉ STUDIO


Garant oboru: Kateřina Tetivová
 
Keramické studio má u nás letitou tradici. Nabízíme kroužky pro školní děti i dospělé.
 
Na kroužcích keramiky pracujeme na zadané téma. Balancujeme mezi dodržováním zadaného tématu a podporou individuality dítěte, aby se děti keramiku „naučily“ a zároveň neomezovaly svou přirozenou kreativitu. Pěstujeme sebevědomí i vůli vydat ze sebe vše, co dítě umí. Nadaní u nás najdou podporu a individuální vedení.
 
Témata vymýšlíme stále nová, abychom se mohli věnovat různým způsobům tvorby a přitom modelování bavilo i děti, které k nám chodí už mnoho let. Pravidelně nabízíme jednorázové workshopy točení na kruhu.
 
Pravidelně vystavujeme. Každoroční červnové výstavy v DDM Ulita se účastní všichni členové kurzů keramiky. Každé dva roky pořádáme celorepublikovou keramickou soutěž s následnou výstavou vítězných prací. Podívejte se na poslední výstavu keramiky v Clam-Gallasově paláci.
 
V létě nabízíme možnost keramických příměstských táborů a soustředění a v průběhu celého roku také keramické dílny a workshopy.
 
Nabídka keramických kroužků >>
 
 

VÝTVARNÉ STUDIO


Garant oboru: Kateřina Tetivová
 
Výtvarné studio nabízí kroužky všech věkových kategorií. Od Malovánek určených pro batolata přes široké spektrum výtvarných kroužků pro školní děti až po kroužky pro dospělé.
 
Ve výtvarném studiu se věnujeme nejrůznějším výtvarným technikám od kresby a malby přes prostorovou tvorbu až po grafiku, kterou si děti i samy tisknou. Námětem nám je krajina, portréty, zátiší, ilustrace i vodní, vzdušná a zvířecí říše.
 
Dbáme na to, aby tvorba děti bavila a téma přineslo i nové poznatky o přírodě, umění a historii. Pro uvolnění tvůrčího projevu zařazujeme výtvarné hry a experimenty. Starší děti seznamujeme s vývojem umění a uměleckými směry. Nevynecháváme ani rukodělnou tvorbu z materiálů tradičních i méně známých – pedigu, drátu, vlny atd. Účastníci výtvarných aktivit se umísťují na předních příčkách výtvarných soutěží.
 
Výraznou pozici má i výtvarně zaměřený kroužek fotografování, který pravidelně vystavuje v kavárně DDM Ulita.
 
Kromě kroužků nabízíme také jednorázové workshopy. V létě pořádáme výtvarné a fotografické příměstské tábory.
 
Nabídka výtvarných kroužků  >>
 

DIVADELNÍ ATELIÉR


Garant oboru: Zuzana Horáková
 
Divadelní ateliér Ulita je platforma pro divadelní vyžití a vzdělávání zájemců každého věku. Divadlo chápeme jako živý a současný druh umění i jako mimořádný nástroj sebepoznání a seberozvoje.
 
Pracujeme v týmech zaměřených především na herectví, inscenační tvorbu a komunikační dovednosti. Pořádáme herecké tábory, jezdíme na víkendová soustředění, hrajeme představení na domácí scéně i jinde.
 
Pod vedením zkušených lektorů na vás v kurzech čeká široká škála aktivit od dramatických her pro děti přes svérázná autorská představení teenagerů až po odvážné experimenty i nahlížení do skutečného divadelního provozu studentských a dospělých skupin. 
 
Nabídka divadelních kroužků >>
 
 

HUDBA


Garant oboru: Andrea Biliková
 
Hudba není omezena věkem. Nabízíme hudební kroužky v různých formách jak pro nejmenší děti, tak pro školní děti či dospělé.
 
Pro předškolní děti je určen kroužek Malých hudebníků, ve kterém dětem pomáháme pěstovat vztah k hudbě a smysl pro rytmus. Školní děti už si mohou zvolit hru na konkrétní hudební nástroj - flétna, ukulele, kytara, elektrická i basová kytara, klavír či bicí. Na výuku jednotlivých nástrojů navazuje i možnost zahrát si v kapele UlitaBand. Výuku hry na hudební nástroje nabízíme i dospělým zájemcům.
 
Nabízíme také možnost zpěvu v kroužcích sborového nebo sólového zpěvu. Účastníci kroužků mají možnost vystoupit například na Adventním koncertě a na propagační akci DDM Ulita - Ulitafestu.
 
V létě navíc organizujeme také muzikálový tábor Music Harmony Camp s následným představením v DDM Ulita.
 
Nabídka hudebních kroužků >>
 
 

TECHNIKA


Garant oboru: Adam Škvor
 
Jdeme s dobou a nadšení předáváme dál. V rámci technických oborů nabízíme kroužky pro školní děti i dospělé.
 
Spektrum technických kroužků je široké. Stejně jako u jiných oborů, i v technice nabízíme dětem nejprve kroužky, které s oborem spíše seznamují. Starším dětem pak nabízíme kroužky s konkrétní tématikou.
 
Máme specializovanou pobočku Klinika techniků, kde pořádáme jak pravidelné kroužky, tak workshopy či jednorázové akce.
 
Na kroužcích děti seznamujeme hravou formou s prací na počítači a při tvorbě vlastních jednoduchých her si ukazujeme základní principy programování. V praxi si pak děti mohou vyzkoušet programování např. při práci s LEGO roboty
 
Neomezujeme se ale jen na práci s počítači. Například v naší dílně se mohou děti učit práci se dřevem či kovem a vyzkoušet si tvorbu elektrických obvodů při kroužku elektra.
 
Přes léto nabízíme možnost technicky zaměřených příměstských táborů.
 
Nabídka technických kroužků >>

 

VZDĚLÁVÁNÍ


Garant oboru: Šárka Rückerová
 
Nabízíme širokou škálu vzdělávacích aktivit z různých oblastí. Přípravné kroužky představuje kroužek Budu školákem, kde se děti připravují pro vstup do základní školy. O pár let později mohou využít Přípravku na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium. V nabídce je také Přípava na přijímačky 9. třída. Dále si děti mohou vybrat například kroužek vědecký nebo kroužek logiky.

Pro všechny věkové kategorie nabízíme kroužky angličtiny. Kladný vztah k angličtině v dětech rozvíjíme již od 3 let na kroužku Angličtina hrou nebo Angličtina v pohybu. Svůj zájem o tento jazyk tak děti získávají hravou formou už od malých předškoláků a dále se rozvíjí v na sebe navazujících kroužcích.
 
Ve všech věkových kategoriích klademe důraz na aktivní použití jazyka, ať už prostřednictvím her, filmů či hudby. Pro dospělé účastníky máme v nabídce angličtinu a francouzštinu.
 
V létě také pravidelně pořádáme Summer campy spojené s výukou angličtiny.
 
Nabídka vzdělávacích kroužků >>

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.

Statistické

Statistické cookies umožňují měření výkonu našeho webu. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Pokud vypnete používání statistických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace.