"Ulita je otevřený a zábavný svět
s přátelským prostředím pro každého"

Školka


Centrum předškolních dětí a zahradní třída

Příroda - přátelství - respekt - individuální přístup - kreativita - pohyb

 
Centrum pro předškolní děti je koncipováno jako služba pro rodiče a děti ve věku 3 – 5  let ve stávající situaci nedostačující kapacity předškolních zařízení. Jeho úkolem je zajišťovat v dopoledních hodinách kvalitní celotýdenní programy pro předškolní děti. Obsah projektu je inspirován Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (zahrnuje aktivity výtvarné, hudební, pohybové, dramatické, aktivity zaměřené na rozvoj řeči, tvořivosti a poznání). CPD je otevřeno od pondělí do pátku od 8:00 do 12:30.
 

Novinka: Zahradní třída

Letos se naše CPD rozroste o jednu třídu Lištiček, tvz. zahradní třídu. Jedná se o projekt, kdy děti dochází do našeho CPD na dopoledne a veškerý program probíhá ve venkovních prostorech. V případě velké nepřízně počasí, mají k dispozici svou vlastní vnitřní třídu. 

Ceník:
1000 Kč / měsíc
600 Kč / 5 vstupů
PO - PÁ 8:00 - 12:30

Kapacita jedné třídy CPD čítá max. 15 dětí.
 
Harmonogram CPD:
8:00 – 9:00 příchod
9:00 – 10:00 volná hra dětí
10:00 – 10:30 úklid, svačina
10:30 – 12:00 řízená činnost
12:00 – 12:30 volná hra, odchod
 

      
 
V našem malém kolektivu se zaměřujeme také na usnadnění adaptace dětem, pro které by byl vstup do velkého kolektivu nepřiměřenou zátěží. V rámci možností preferujeme individuální přístup, zaměřujeme se také na rozvoj komunikačních schopností a nepodceňujeme ani řešení konfliktů a těžkostí, které děti prožívají stejnou (ne-li větší) měrou jako my – dospělí.
 
Ve školním roce, po skončení období adaptace, podnikáme s dětmi výlety do okolí, v zimních měsících navštěvujeme solnou jeskyni, alespoň jednou do měsíce navštívíme divadelní představení a dovolí-li to podmínky, rády se s dětmi vypravíme i do Zoologické zahrady.
 
Přihlašování probíhá e-mailem nebo osobně v CPD.

O vaše děti se u nás postarají zkušené lektorky:
CPD Šnečci: Tereza Procházková a Klára Taxová
CPD Lištičky: Tereza Doležalová
Asistentka: Michaela Bernardová
 

Kontakt:  

snecci@ulita.czlisticky@ulita.cz
tel.: 222 990 330, 606 611 920

                              
Sdílejte s přáteli!
Odběr novinek
Podporují nás
Kontakt
222 990 330
606 611 920
DDM Praha 3 - Ulita
Na Balkáně 2866/17a
130 00 Praha 3