"Ulita je otevřený a zábavný svět
s přátelským prostředím pro každého"

Projekty


Mezinárodní cena vevody z Edinburghu - DofE

 

Ulita se zapojila do programu DofE a tím se stala součástí mezinárodní rodiny, která působí ve více než 130 zemích

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je jeden z celosvětově nejvýznamnějších programů neformálního vzdělávání, který založil před více než 60 lety Princ Philip, vévoda z  Edinburghu, manžel britské královny Alžběty. Mladí lidé ve věku 14 až 24 let jsou skrze něj motivování k cílevědomosti, solidaritě, zdravému životnímu stylu a zájmu o své okolí.
V současnosti se programu DofE účastní 1,3 milionů lidí ve více než 130 zemích světa. V České republice má program 25 letou tradici a účastní se jej přes 4000 žáků a studentů.

Program funguje na 200 místech po celé republice. Mezi institucemi, které program poskytují, jsou základní a střední školy, neziskové organizace, dětské domovy i střediska volného času. Program spočívá v pravidelném plnění aktivit ve 3 oblastech: pohybu, dovednosti a dobrovolnictví.

Každý účastník si sám stanovuje aktivity v jednotlivých oblastech a také cíle, kterých chce ve svých aktivitách dosáhnout. Každé ze zvolených aktivit se poté věnuje aspoň jednu hodinu týdne. Dobu trvání programu si účastníci určují zvolením úrovně. DofE má bronzovou (6 měsíců), stříbrnou (minimálně 12 měsíců) a zlatou úroveň (minimálně 18 měsíců).

Účastníci se také na závěr programu vydají v týmu na dobrodružnou expedici do přírody, aby získali i další užitečné dovednosti. Po celou dobu trvání programu jim pomáhají vyškolení vedoucí, kteří plní funkci mentora. Absolventi programu získávají prestižní ocenění, které jim dává výhodu v profesním i osobním životě. Ocenění uznávají zahraniční univerzity a je to skvělá položka v životopise. 
Více informací můžete získat na http://www.dofe.cz


Přihlásit se do tohoto projektu můžete i v DDM Ulita. Kontakty skvora@ulita.cz
Naši lektoři vás pak celým programem provedou. 

 
 

Šablony k rozvoji v Ulitě 

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012255

Ulita využila příležitosti zahrnutí SVČ do evropských projektů pro školy a školská zařízení a realizuje projekt EU v rámci výzvy OPPP, tzv. Šablony II.
Obsahuje aktivity:
Školní asistent - personální podpora
Sdílení zkušeností,
Projektové dny mimo i v Ulitě
Tandemové vzdělávání
Nové metody
Besedy s rodiči na aktuální témata
Zapojení odborníka do praxe
ICT ve vzdělávání

 Vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem

CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000333

penizeproprahu
 
Ulita v letech 2017 - 2019 realizuje projekt na podporu multikulturní výchovy v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Specifickým cílem je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti. Projekt je určen pro širokou veřejnost, školní kolektivy, pedagogy i jednotlivce. Zahrnuje několik aktivit:
 

1 Barvy světa - pořad o dětech pro děti

Vzdělávací  program pro žáky prvního stupně ZŠ. Více o programu, metodice pro pedagogy, možnosti rezervace termínu a objednání programu zde.

 

2 Divadlo

Interaktivní divadelní představení, které přibližuje dětem z MŠ a nejnižším ročníkům ZŠ problematiku integrace cizinců v nové zemi z pohledu cizince. Jedná se o zprostředkování zážitku o pocitech, stavech, které prožívá dítě samotné nebo někdo v jeho blízkosti.
 

3 Příměstské tábory

Realizace 4 příměstských táborů (2x léto 2018, 2x léto 2019) v průběhu letních prázdnin zaměřených na inkluzi a multikulturní výchovu, poznávání různých kultur a částí světa. Více informací přímo v nabídce příměstských táborů.
 

4 Akce

V průběhu dvou let realizujeme akce na podporu multikulturní výchovy. Jedná se o:
Předvánoční kreativní workshop
Výstavu fotografií Vánoce ve světě v Ulitě
Zahradní slavnost s etnickou hudbou

 

5 Zahraniční stáž

Stáž je určena pro odborné pedagogické pracovníky mateřských škol. Skupina 12 účastníků se ve Velké Británii (Cambridge) seznámí s praxí a přístupy ve výchově a vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem.
 

6 Komiks

Interaktivní vzdělávací program o osobnosti Přemysla Pittera, který integroval poválečné děti a založil útulek pro děti z Prahy 3, kde žily společně děti židovské, české i německé. Na závěr projektu bude realizován Festival komiksů s přehlídkou prací vzniklých v rámci programu.

 

7 Interkulturní asistent

Centrum pro předškolní děti v rámci Ulity se již delší dobu zaměřuje na začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem. Díky projektu je v CPD zahrnuta i role interkulturního asistenta, který pomáhá nejen dětem s OMJ, ale i rodičům a ostatním, kteří se s tímto tématem setkávají.

 


Sportuj po škole za školou

Za finančního přispění hlavního města Prahy jsme na podzim 2017 realizovali pilotní část projektu Sportuj po škole za školou, jehož cílem je podpořit školní děti v aktivním pohybu ve volném čase. V měsíci říjnu a listopadu jsme pravidelně realizovali různé, převážně netradiční sportovní aktivity na školních hřištích. Pilotní část jsme realizovali na ZŠ Chmelnice, Praha 3 a ZŠ Červený vrch, Praha 6.

Zpětná vazba od vedení školy, pedagogů družin i samotných dětí byla velice pozitivní. Vyzkoušely si klasické (fotbal, vybíjená, házená...), ale i netradiční sporty jako speedminton nebo asi nejoblíbenější - bumperball.

Pokud máte zájem zapojit se do tohoto projektu, kontaktujte nás na jira@ulita.cz.

 


Evropské Dobrovolné Služby

Erasmus+
 

Do programu EDS (Evropské Dobrovolné Služby) je Ulita zapojena již od roku 2005. Od té doby jsme u nás hostili 16 dobrovolníků z různých evropských zemí, délka pobytu dobrovolníků v ČR se nejčastěji pohybovala kolem jednoho roku. Několik mladých lidí z ČR  naopak dostalo od Ulity možnost díky programu do zahraničí vycestovat. 


Od roku 2014 spadají projekty EDS pod program Erasmus+. Projekty musí být plánovány a navrhovány s velkým předstihem, výsledky ale stojí za trpělivé čekání. Projekty, jejichž cílem je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi, jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské Unie. Možnosti pro získávání zkušeností a rozvoj jazykových dovedností v zahraničí jsou různé, záleží na vybrané organizaci a na konkrétním projektu.
 
Zahraniční dobrovolníci, které hostí Ulita, se samozřejmě učí česky. Velké pokroky dělají i v anglickém jazyce. Dále se dobrovolníci účastní většiny akcí, které Ulita pořádá a mohou rozvíjet své pedagogické dovednosti v našich zájmových útvarech, na které chodí společně s kvalifikovanými lektory.
 
Zatím poslední naše dobrovolnice, se kterou jste se u nás mohli setkat, je španělka Alba, která pomáhala na kurzech anglické konverzace, v létě ji děti mohly poznat na letním táboře ve Žloukovicích, klienti klubu v Beztíži, apod.


Další informace týkající se projektů EDS najdete na
http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/evropska-dobrovolna-sluzba/

nebo obecně na http://www.naerasmusplus.cz/.

 
Sdílejte s přáteli!
Odběr novinek
Podporují nás
Kontakt
222 990 330
606 611 920
DDM Praha 3 - Ulita
Na Balkáně 2866/17a
130 00 Praha 3