"Ulita je otevřený a zábavný svět
s přátelským prostředím pro každého"

Německý jazyk I.B, II.B, III.A


Termín konání: 07.02.2019 09:00 - 13:00
Místo konání: DDM Praha 3 - objekt Ulity Na Balkáně 17a
Pro jazyk německý:
a) kategorie I. A - je určena žákům do 7. ročníků základních škol, probíhá ve školním a okresním kole,
b) kategorie I. B - je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků do 7. ročníků základních škol; probíhá ve školním a okresním kole; kraj může podle místních podmínek rozhodnout o uspořádání společného okresního kola pro kategorie I. A, I. B,
c) kategorie II. A - je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,
d) kategorie II. B - je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. třídě ZŠ; probíhá ve školním, nepovinně v okresním kole (o jeho organizování rozhoduje kraj podle počtu účastníků; pokud kraj okresní kolo neorganizuje, postupují žáci ze školních kol v souladu s postupovým klíčem přímo do kola krajského), krajském a ústředním kole,
e) kategorie II. C - je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku - viz body 4 a, b) na str. 1; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole,
f) kategorie III. A - je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol 1); probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,
g) kategorie III. B - je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol 1), kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku - viz body 4 a, b na str. 1; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.

Sdílejte s přáteli!
Odběr novinek
Podporují nás
Kontakt
222 990 330
606 611 920
DDM Praha 3 - Ulita
Na Balkáně 2866/17a
130 00 Praha 3