"Ulita je otevřený a zábavný svět
s přátelským prostředím pro každého"

Vědomostní soutěže

Dějepis
17.1.2018
Matematika Z5,Z9
24.1.2018
Český jazyk I., II.
30.1.2018
Německý jazyk I.A, II.A
12.2.2018
Německý jazyk I.B, II.B, III.A
13.2.2018
Zeměpis A,B,C,D
20.2.2018
Anglický jazyk I.A,I.B
21.2.2018
Anglický jazyk II.A
22.2.2018
Anglický jazyk II.B, III.A
23.2.2018
Chemie D
6.3.2018
Fyzika E,F,G
4.4.2018
Biologie D
12.4.2018
Matematika Z6,Z7,Z8
17.4.2018
Biologie C
23.4.2018
Pythagoriáda 5,6,7,8
29.5.2018

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

Soutěže vyhlašuje každoročně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Jsou určeny žákum základních škol a víceletých gymnázií. Garanci za ni přebírá Magistrát hl. m. Prahy a z jeho pověření Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita zajišťuje organizaci v obvodu Prahy 3.

Podle propozic vydaných MŠMT se soutěže konají ve školních kolech, která organizují školy, a dále v kolech obvodních, krajských a celostátním, jež jsou organizována koordinátory určenými MŠMT a MHMP.


Garantem vědomostních soutěží za DDM Praha 3 - Ulita je Eva Němcová,
tel. 222 990 330, e-mail: eva.nemcova@ulita.cz

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ PRO ŠKOLY 2017-18 
 

Sdílejte s přáteli!
Odběr novinek
Podporují nás
Kontakt
222 990 330
606 611 920
DDM Praha 3 - Ulita
Na Balkáně 2866/17a
130 00 Praha 3