Vědomostní soutěže

Vědomostní soutěže

Soutěže vyhlašuje každoročně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Jsou určeny žákum základních škol a víceletých gymnázií. Garanci za ni přebírá Magistrát hl. m. Prahy a z jeho pověření Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita zajišťuje organizaci v obvodu Prahy 3.

Podle propozic vydaných MŠMT se soutěže konají ve školních kolech, která organizují školy, a dále v kolech obvodních, krajských a celostátním, jež jsou organizována koordinátory určenými MŠMT a MHMP.


Garantem vědomostních soutěží za DDM Praha 3 - Ulita je Eva Němcová,
tel. 222 990 330, e-mail: eva.nemcova@ulita.cz


TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍ 2024 1.část (aktual.25.10.) 

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍ 2024 2.část (aktual.25.10.) 

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ VĚDOMOSTNÍCH SOUTĚŽÍ 2024 3.část (aktual.25.10.) 

 

Předmět

Termín

Místo konání

Podrobnosti

Výsledková listina

 Dějepis I., II, 

 23. ledna 2024


8:00 - 12:00

ZŠ Chmelnice, K Lučinám 18


Téma roku 2024: „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy,
Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.”

I.kategorie - československé dějiny v evropských souvislostech
II.kategorie - československé dějiny v širších evropských a světových souvislostech

I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií,
II. kategorie je určena žákům 1. - 4. ročníků středních škol, 5. - 8. ročníků osmiletých gymnázií 
a 3. - 6. ročníků šestiletých gymnázií.

Výsledková listina kategorie I.  

Výsledková listina kategorie II. 

 Matematika Z5, Z9


24. ledna 2024

 8:00 - 12:00 

ZŠ Chmelnice, K Lučinám 18 


Kategorie Z5 je určena žákům 5.ročníků základní školy,
kategorie Z9 je určena žákům 9.ročníků základní školy, 4.ročníkům 8-letých gymnázií a 2.ročníkům 6-letých gymnázií


MO OK Z9 2024 výsledky

MO OK Z5 2024 výsledky

Český jazyk I.,II. 

30. ledna 2024

8:00 - 12:00

ZŠ Chmelnice, K Lučinám

I. kategorie 
je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií,

II. kategorie 
je určena žákům 1. - 4. ročníků středních škol, 5. - 8. ročníků osmiletých gymnázií 
a 3. - 6. ročníků šestiletých gymnázií.

OČJ OK kat I. výsledky

OČJ OK kat II. výsledky

Anglický jazyk
ZŠ/VG I.

 


14. února 2024

9:00 - 12:00

DDM Ulita 

KATEGORIE ZŠ/VG I. – je určena žákům do 7. ročníku (včetně) základních škol a žákům do 2. ročníku (včetně) osmiletých gymnázií; probíhá ve školním a okresním kole

 


OAJ G, SOŠ výsledky

OAJ ZŠ,VG I. výsledky

OAJ ZŠ,VG II. výsledky
 

 Anglický jazyk
ZŠ II., VG II.
 

15. února 2024

9:00 - 12:00

DDM Ulita


KATEGORIE ZŠ II. – je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole

KATEGORIE VG II. – je určena žákům 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole

 

 Anglický jazyk
G, SOŠ, SŠ+

16. února 
2024


 9:00 - 12:00

DDM Ulita


KATEGORIE G – je určena žákům 1. až 3. ročníků čtyřletých gymnázií, 5. až 7. ročníků osmiletých gymnázií, 3. až 5. ročníků šestiletých gymnázií, kde není výuka (nebo její nadpoloviční část) realizována v daném cizím jazyce; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole

KATEGORIE SOŠ – je určena žákům 1. až 3. ročníků středních škol (kromě gymnázií), kde není výuka (nebo její nadpoloviční část) realizována v daném cizím jazyce; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole

KATEGORIE SŠ+ – je určena žákům 1. až 3. ročníků všech středních škol, 5. až 7. ročníků osmiletých gymnázií, 3. až 5. ročníků šestiletých gymnázií, kde je výuka (nebo její nadpoloviční část) realizována v daném jazyce + žáci z kategorie SŠ: kteří pochází z bilingvní rodiny, ale rodiče nežijí dlouhodobě ve společné domácnosti, nicméně dcera/syn je s rodičem (rodilým mluvčím) v kontaktu, případně je v kontaktu s prarodiči či jinými příbuznými (rodilými mluvčími);
jejichž rodič je sice jiné národnosti (není rodilý mluvčí), ale uvedený jazyk používá v komunikaci s potomkem místo svého rodného jazyka
kteří pobývali v daném jazykovém prostředí déle než 6 měsíců nepřetržitě
Probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole.

 

 Zeměpis
A, B, C, D

 

21. února 2024

8:00 - 12:00

ZŠ a MŠ Chelčického, Žerotínova


Zeměpisná olympiáda je vypsána pro následující věkové soutěžní kategorie:
A - 6. ročník základních škol a 1. ročník (prima) osmiletých gymnázií
B - 7. ročník základních škol a 2. ročník (sekunda) osmiletých gymnázií
C - 8. + 9. ročník základních škol, 3. + 4. ročník (tercie + kvarta) osmiletých gymnázií
    a 1. + 2. ročník šestiletých gymnázií
D - 1. až 4. ročník středních škol (bez ohledu na zaměření a specializaci), 5. až 8. ročník
osmiletých gymnázií (kvinta až oktáva) a 3. až 6. ročník šestiletých gymnázií

ZO 2024 OK kat.A  
ZO 2024 OK kat.B  
ZO 2024 OK kat.C 
ZO 2024 OK kat.D

Německý jazyk
ZŠ/VG I., II. 

28. února 2024

9:00 - 12:00

DDM Ulita


KATEGORIE ZŠ/VG I. – je určena žákům do 7. ročníku (včetně) základních škol a žákům do 2. ročníku (včetně) osmiletých gymnázií; probíhá ve školním a okresním kole

KATEGORIE ZŠ II. – je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole. 

KATEGORIE VG II. – je určena žákům 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole.

 

 Německý jazyk
SŠ, SŠ+

29. února 2024

9:00 - 12:00
DDM Ulita
KATEGORIE SŠ – je určena žákům 1. až 3. ročníků středních škol, 5. až 7. ročníků osmiletých gymnázií, 3. až 5. ročníků šestiletých gymnázií, kde není výuka (nebo její nadpoloviční část) realizována v daném cizím jazyce; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole

KATEGORIE SŠ+ – je určena žákům 1. až 3. ročníků středních škol, 5. až 7. ročníků osmiletých gymnázií, 3. až 5. ročníků šestiletých gymnázií, kde je výuka (nebo její nadpoloviční část) realizována v daném jazyce + žáci z kategorie SŠ:

kteří pochází z bilingvní rodiny, ale rodiče nežijí dlouhodobě ve společné domácnosti, nicméně dcera/syn je s rodičem (rodilým mluvčím) v kontaktu, případně je v kontaktu s prarodiči či jinými příbuznými (rodilými mluvčími);
jejichž rodič je sice jiné národnosti (není rodilý mluvčí), ale uvedený jazyk používá v komunikaci s potomkem místo svého rodného jazyka
kteří pobývali v daném jazykovém prostředí déle než 6 měsíců nepřetržitě
Probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole.
 

ONJ 2024 výsledky OK 

Chemie D


5. března 2024

8:00 - 12:00

Gymnázium Sladkovského

 
Kategorie D žáci 8. a 9. ročníků základních škol, žáci 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií

CHO 2024 obvodní kolo kat.D

 Biologie C


19. března 2024

8:00 - 12:00

Gymnázium Sladkovského


Kategorie C je určena pro žáky 8.-9. ročníků základních škol, 3.-4. ročníků osmiletých gymnázií a 1.-2. ročníků šestiletých gymnázií; probíhá ve školním, okresním (v Praze obvodním) a krajském kole.

BiO kat.C výsledky 

 Fyzika E,F


20. března 2024

9:00 - 12:00

DDM Ulita


Kategorie E je určena žákům 9. tříd, 
kategorie F je určena žákům 8. tříd základních škol a jim věkově odpovídajícím žákům tříd nižšího gymnázia,

FyO OK výsledky kat.E, F 

 

 Matematika Z6, Z7, Z8

3.dubna 2024

8:00 - 12:00

ZŠ Chmelnice, K Lučinám 18


Kategorie Z6 - je určena žákům 6.ročníků základních škol a 1.ročníků 8-letých gymnázií.
Kategorie Z7 - je určena žákům 7.ročníků základních škol a 2.ročníků 8-letých gymnázií.
Kategorie Z8 - je určena žákům 8.ročníků základních škol, 3.ročníků 8-letých gymnázií a 1.ročníků 6-letých gymnázií.

MO OK 2024 výsledky kat.Z6
 
MO OK 2024 výsledky kat.Z7 

MO OK 2024 výsledky kat.Z8

 Fyzika G


17. dubna 2024

8:00 - 12:00

DDM Ulita


Kategorie G - Archimediáda je určena žákům 7. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

FyO OK kat.G 

 Biologie D

22. dubna 2024

8:00 - 12:00

Gymnázium Sladkovského 


Kategorie D 
je určena pro žáky 6.-7. ročníků základních škol a 1.-2. ročníků osmiletých gymnázií; probíhá ve školním a okresním (v Praze obvodním) kole, dle rozhodnutí krajské komise v krajském kole.

BiO OK kat.D 

 

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.

Statistické

Statistické cookies umožňují měření výkonu našeho webu. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Pokud vypnete používání statistických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace.