Sportovní soutěže

Sportovní soutěže

Sportovní soutěže mají postupový charakter, tj. vítězové obvodních kol postupují do pražského finále.

Soutěže jsou organizovány pro družstva žáků jednotlivých základních škol v příslušných věkových kategoriích.

 
Veškeré informace o sportovních soutěžích najdete v odkazu k jednotlivé soutěži. Ke stažení a vytištění jsou k dispozici propozice, přihlášky, výsledky, fotografie apod. 
Tento přehled zahrnuje i soutěže pro 1. stupeň.

Garantem sportovních soutěží je Linda Majerová
tel.
222 990 330, e-mail: majerova@ulita.cz
 
 
Sport Termín Místo Podrobnosti Výsledky

Přespolní běh III.,IV.

 27.10.2023

 9:00 - 12:00
 Sport.areál Pražačka
Závodí se v prostorách parku (pod Sportovním a rekreačním areálem Pražačka) v běhu  na 1 km, či 1,5 km nebo na 2 km dle kategorií (podle věku a pohlaví). Hodnotí se dosažené pořadí v cíli, nikoliv časy. Do soutěže se započítávají výsledky čtyř nejlépe umístěných závodníků z pěti, kteří za družstvo startují.  Získaná umístění se sčítají a družstvo s nejmenším součtem se stává vítězem
 
 

Minifotbal IV. kat.

 3.10.2023

 8:30 - 13:30
 Sport.areál Pražačka
Jedná se o soutěž žáků 8. a 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií v minifotbale za účelem změření sil mezi jednotlivými školami a postupu do krajského kola. Hraje se celkem 2x10 minut a systémem každý s každým. Družstva jsou rozlosována do skupin podle počtu přihlášených škol. V případě 2 skupin hrají týmy proti sobě dle umístění (vítězové o 1. místo, druzí o 3. místo atd.)
 
 

 Žižkovský kolík I. a II. kat.

 17.10.2023

 9:00 -11:00
 ZŠ      Jeseniova
Disciplina: Štafetový běh na 6x1 kolo (270m).                                              
Kategorie: I. kategorie (1.-3. třída)
                 II. kategorie (4.-5. třída)
Startují: šestičlenná družstva (tři chlapci + tři dívky). V každé kategorii může za školu startovat jen jedno družstvo.
První tři družstva v každé kategorii získávají medaile a diplom.
 
 

 Florbal III. kat. DÍVKY

 6.11.2023

 8:45 - 13:00
Sokol Vinohrady
Jedná se o soutěž žákyň 6. a 7. tříd ZŠ a víceletých gymnázií ve florbale za účelem změření sil mezi jednotlivými školami a postupu do krajského kola. Hraje se systémem každý s každým a dle pravidel florbalu a přiložených propozic. Družstva jsou rozlosována do skupin podle počtu přihlášených škol.
 
 

 Florbal III. kat. CHLAPCI

 13.11.2023 

8:15 - 13:00
 Sokol Vinohrady
Jedná se o soutěž žáků 6. a 7. tříd ZŠ a víceletých gymnázií ve florbale za účelem změření sil mezi jednotlivými školami a postupu do krajského kola. Hraje se systémem každý s každým a dle pravidel florbalu a přiložených propozic. Družstva jsou rozlosována do skupin podle počtu přihlášených škol.
 
 

 Florbal IV. kat. DÍVKY

 20.11.2023 

 8:45 - 13:00 
 Sokol Vinohrady  
Jedná se o soutěž žákyň 8. a 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií ve florbale za účelem změření sil mezi jednotlivými školami a postupu do krajského kola. Hraje se systémem každý s každým a dle pravidel florbalu a přiložených propozic. Družstva jsou rozlosována do skupin podle počtu přihlášených škol.
 
 

Florbal IV. kat. CHLAPCI

PŘESUN Z
27.11.2023
NA 
11.12.2023


 8:15 - 13:30
  Sokol Vinohrady
Jedná se o soutěž žáků 8. a 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií ve florbale za účelem změření sil mezi jednotlivými školami a postupu do krajského kola. Hraje se systémem každý s každým a dle pravidel florbalu a přiložených propozic. Družstva jsou rozlosována do skupin podle počtu přihlášených škol.
 
 

 Basketbal IV. kat. DÍVKY

 29.11.2023

8:45 - 13:00
 TJ Sokol Žižkov 
Jedná se o soutěž žákyň 8. a 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií v basketbalu za účelem změření sil mezi jednotlivými školami a postupu do krajského kola. Hraje se systémem každý s každým a dle pravidel basketbalu a přiložených propozic. Družstva jsou rozdělena do 1-2 skupin, podle počtu přihlášených družstev. Všechna družstva dostanou po absolvování turnaje diplomy, první 3 poté medaile či poháry. Vítězné družstvo má možnost se zúčastnit již zmíněného krajského kola.
 
 

 Basketbal IV. kat. CHLAPCI

 6.12.2023

8:15 - 13:30
 TJ Sokol Žižkov
Jedná se o soutěž žáků 8. a 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií v basketbalu za účelem změření sil mezi jednotlivými školami a postupu do krajského kola. Hraje se systémem každý s každým a dle pravidel basketbalu a přiložených propozic. Družstva jsou rozdělena do 1-2 skupin, podle počtu přihlášených družstev. Všechna družstva dostanou po absolvování turnaje diplomy, první 3 poté medaile či poháry. Vítězné družstvo má možnost se zúčastnit již zmíněného krajského kola.
 
 

Florbal II.

18.3.2024
8:30 - 12:30
 
Sokol Vinohrady
Jedná se o smíšenou soutěž žáků 4. a 5. tříd ZŠ ve florbale za účelem změření sil mezi jednotlivými školami a postupu do krajského kola. Hraje se systémem každý s každým a dle pravidel florbalu a přiložených propozic. Družstva jsou rozlosována do skupin podle počtu přihlášených škol. Vítězné družstvo má možnost se zúčastnit již krajského kola.
 
 

Volejbal IV.

CHLAPCI


3.4.2024 
8:00-13:00
Sokol Žižkov
 

Jedná se o soutěž žáků 8. a 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií ve volejbalu za účelem změření sil mezi jednotlivými školami a postupu do krajského kola. Hraje se systémem každý s každým a dle pravidel volejbalu a přiložených propozic. Družstva jsou rozdělena do 1-2 skupin, podle počtu přihlášených družstev. Všechna družstva dostanou po absolvování turnaje diplomy, první 3 poté medaile či poháry. Vítězné družstvo má možnost se zúčastnit již zmíněného krajského kola.
 
 

Volejbal IV. DÍVKY


8.4.2024 
8:00-13:00

Sokol Žižkov

Jedná se o soutěž žákyň 8. a 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií ve volejbalu za účelem změření sil mezi jednotlivými školami a postupu do krajského kola. Hraje se systémem každý s každým a dle pravidel volejbalu a přiložených propozic. Družstva jsou rozdělena do 1-2 skupin, podle počtu přihlášených družstev. Všechna družstva dostanou po absolvování turnaje diplomy, první 3 poté medaile či poháry. Vítězné družstvo má možnost se zúčastnit již zmíněného krajského kola.
 
 

Minifotbal McDonald's Cup A (I.) 


17.4.2024 
9:00-13:30

Sportovní a rekreační areál Pražačka

Jedná se o největší fotbalový turnaj žáků 1.-3. tříd ZŠ v minifotbale. Účelem turnaje je změření sil mezi jednotlivými školami a postupu do krajského finále. Hraje se celkem 2x7minut hrubého času a systémem každý s každým. Družstva jsou rozlosována do skupin podle počtu přihlášených škol. V případě 2 skupin hrají týmy proti sobě dle umístění (vítězové o 1. místo, druzí o 3. místo atd.).
 
 

Minifotbal McDonald's Cup B (II.) 


18.4.2024 
9:00-13:30

Sportovní a rekreační areál Pražačka
 

Jedná se o největší fotbalový turnaj žáků 4.-5. tříd ZŠ v minifotbale. Účelem turnaje je změření sil mezi jednotlivými školami a postupu do krajského kfinále. Hraje se celkem 2x7 minut hrubého času a systémem každý s každým. Družstva jsou rozlosována do skupin podle počtu přihlášených škol. V případě 2 skupin hrají týmy proti sobě dle umístění (vítězové o 1. místo, druzí o 3. místo atd.).
 
 

Vybíjená II. DÍVKY+CHLAPCI


23.4.2024 
8:00-12:30
hala TJ Spoje
Jedná se o soutěž žákyň 4.-5. tříd ZŠ ve vybíjené za účelem změření sil mezi jednotlivými školami a postupu do krajského kola. Hraje se systémem každý s každým a dle pravidel týmové vybíjené a přiložených propozic. Hrací doba je 2x7 minut hrubého času, 1-3 minuty poločas. V případě nerozhodného výsledku následuje "náhlá smrt".
 
 

Přehazovaná III. DÍVKY


24.4.2024 
8:00-13:00

Sokol Žižkov

Jedná se o soutěž žákyň 6. a 7. tříd ZŠ a víceletých gymnázií v přehazované za účelem změření sil mezi jednotlivými školami. Hraje se systémem každý s každým a dle upravených pravidel přehazované a přiložených propozic. Družstva jsou rozdělena do 1-2 skupin, podle počtu přihlášených družstev. Všechna družstva dostanou po absolvování turnaje diplomy, první 3 poté medaile či poháry.
 
 

Pohár rozhlasu IV.DÍVKY + III. CHLAPCI

30.4.2024
8:30-12:00
ZŠ Jeseniova

Disciplíny:
Mladší žáci: 60m, 1000 m, kriket, dálka, výška, 4x60 m
Starší žákyně: 60m, 800m, koule 3kg, dálka, výška, 4x60 m
Výkony se bodují podle platných tabulek pro mládež.
Vítězí družstvo s nejvyšším počtem bodů ze všech disciplín.
 
 

Pohár rozhlasu III.DÍVKY + IV.CHLAPCI

7.5.2024
8:30-12:00
ZŠ Jeseniova
 

Disciplíny:
Mladší žákyně: 60m, 600 m, kriket, dálka, výška, 4x60 m
Starší žáci: 60m, 1500m, koule 4 kg, dálka, výška, 4x60 m
Bodování: výkony se bodují podle platných tabulek pro mládež.
Vítězí družstvo s nejvyšším počtem bodů ze všech disciplín.
 
 

Vybíjená II. kategorie
DÍVKY

20.5.2024
 
8.00-13.00
hala TJ Spoje 
Soutěž žákyň 4.-5. tříd ZŠ ve vybíjené za účelem změření sil mezi jednotlivými školami a postupu do krajského kola. Hraje se systémem každý s každým a dle pravidel týmové vybíjené a přiložených propozic. Hrací doba je 2x7 minut hrubého času, 1-3 minuty poločas. V případě nerozhodného výsledku následuje "náhlá smrt".  

Atletický trojboj

I + II

6.6.2024
 
8:30-12:00
ZŠ Jeseniova
Zápolení čtyřčlenných družstev žáků a žákyň (2 chlapci + 2 dívky) v atletických disciplínách: 50m, skok do dálky, hod míčkem a smíšená štafeta 4x60 m. Soutěž je určena pro 1. - 3. třídu a  4. - 5. třídu ZŠ.
 
 

 

Zpět

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.

Statistické

Statistické cookies umožňují měření výkonu našeho webu. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Pokud vypnete používání statistických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace.