"Ulita je otevřený a zábavný svět
s přátelským prostředím pro každého"

Divadlo
DIVADELNÍ ATELIÉR ULITA
"Zrajete pro umění? Nechte se urvat!"
 
Divadelní ateliér Ulita je platforma pro divadelní vyžití a vzdělávání zájemců každého věku. Divadlo chápeme jako živý a současný druh umění i jako mimořádný nástroj sebepoznání a seberozvoje. Zabýváme se herectvím, inscenační tvorbou i improvizací. Pořádáme herecké tábory, jezdíme na víkendová soustředění, hrajeme představení na domácí scéně i jinde. 

Pod vedením zkušených lektorů - profesionálních divadelníků na vás v kurzech čeká škála aktivit od dramatických her pro děti, přes svérázná autorská představení teenagerů, po odvážné experimenty i nahlížení do skutečného divadelního provozu studenských a dospělých skupin. 

Improvizace pro nesmělé
Hlasem, tělem a příběhem k většímu sebevědomí


3 různé lektorky, 3 různé pohledy

Mluvíte před lidmi neradi? Trápíte se při veřejných prezentacích? Pojďte si hrát.
Budeme experimentovat, tvořit, společně hledat, co nám dělá dobře a co nám pomáhá. Zkoušet jednoduché techniky ze 3 uměleckých oborů, které nám pomohou se na téma sebevědomí dívat z různých stran. Zkusíme se zbavovat zbytečné nejistoty, poznávat svou spontánnost a nebát se jí, pracovat s důvěrou a sebedůvěrou, nacházet užitečné tipy a triky proti trémě a strachu, bavit se o konkrétních životních situacích a zkoušet je nanečisto různě řešit. A zkoumat, jak s tím vším souvisí moje dýchání, pohyb, mluvení... 

Cílem kurzu je:

1. Posílit si sebedůvěru, zbavovat se zbytečných obav v práci, v týmu, ve společnosti.
2. Odpočinout si, vyřádit se, vypnout starosti.
3. Získat základní dovednosti z oborů hudební, pohybové a dramatické improvizace.

Žádné předchozí zkušenosti ani talent nejsou potřeba. Aktivity budou přizpůsobeny tak, aby si s nimi snadno poradil každý.

Vedou Martina Spiritová, Zuzana Horáková a Kristýna Hlavatá.


Divadlo, drama, improvizace pro dospělé

Když člověk hraje, je sám sobě materiálem, nástrojem i tvůrcem zároveň. Nepotřebuje 
herecký talent. Má příležitost se setkat sám se sebou a s druhými v situacích, které nejsou 
doopravdy; prožít a vyzkoušet si různá "kdyby" a "jako". Základy dramatické improvizace, herectví a inscenační tvorby. Odbourávání ostychu a trémy, zlepšování komunikačních dovedností, rozvoj imaginace a tvořivého řešení situací. Intenzivní tvůrčí práce v týmu i odpočinek. Víkendová soustředění, improvizační večírky. Účastníci se podílejí na plánování sezóny a její náplni.

Divadlo pro předškoláky

Dramatické hry, říkadla a pohyb, zábavné překonávání překážek. Pro verbální i neverbální vyjadřování, zvládání sebe, svého studu a pozornosti, pro rozvíjení spolupráce s druhými. Od jednoduchých cvičení k prvnímu divadelnímu představení. Vede performerka Masha Černíková.

Divadlo pro školáky

Dramatické hry, říkadla a pohyb, zábavné překonávání překážek. Pro verbální i neverbální vyjadřování, zvládání sebe, svého studu a pozornosti, pro rozvíjení spolupráce s druhými. Od jednoduchých cvičení k vlastnímu divadelnímu představení. Vede performerka Masha Černíková.
Drama Teens Uliteátr 1, 2

Hraju - blbnu - vymýšlím příběhy - potkávám lidi - potkávám sebe - zkouším být někým 
jiným - jsem sám sebou. Od jednoduchých cvičení a her k hotovému divadelnímu představení. Základy herectví, režie a dramaturgie. Práce s hlasem, pohybem, textem a prostorem, souhra s partnerem, adrenalinová práce v týmu. Pro lepší vyjadřování, zvládnutí trémy, snazší komunikaci, tvořivé řešení situací, rozumění sobě a svému okolí. Společná tvorba představení, víkendová suostředění, improvizační večírky, tábory. Zážitky a pohoda. 
(Zájemci mohou být po dohodě rozděleni do skupin podle věku, zkušeností, časových možností.) 
Sdílejte s přáteli!
Odběr novinek
Podporují nás
Kontakt
222 990 330
606 611 920
DDM Praha 3 - Ulita
Na Balkáně 2866/17a
130 00 Praha 3