Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita

Sportovní soutěže   ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA

 

Organizátor: DDM Praha 3 - Ulita, Na Balkáně 2866/17a, 130 00 Praha 3,
oddělení sportovních aktivit - tel. 271 771 026, 212 242 481

Koordinaci sportovních soutěží zajišťuje    Petr Panuš,   
tel. 608 521 567,    mail: panus@ulita.cz


 

Soutěže mají postupový charakter. Účast v obvodním kole je podmínkou postupu do pražského finále, kam postupuje vždy vítěz obvodního kola. V případě rezignace postupuje škola na dalším místě.

Propozice jednotlivých soutěží budou k dispozici min. 14 dní před termínem soutěže.

Přihlášky na soutěže je nutné podat předem písemnou formou v termínu určeném propozicemi.

Nemůže-li se přihlášená škola soutěže zúčastnit, musí se nejpozději v pracovní den PŘED konáním obvodního kola písemně omluvit na faxové číslo 910 256 038 nebo prostřednictvím elektronického dokumentu vloženého na http://iddm.cz/praha3/ucitel

Soutěží se podle pravidel příslušného sportu a vypsaných propozic.

Každý účastník soutěže je povinen mít u sebe průkaz pojištěnce nebo jeho kopii.

Družstvo příslušné školy musí doprovázet dospělá osoba.

PŘED zahájením soutěže musí družstvo odevzdat soupisku družstva potvrzenou vedením školy a zaplatit startovné, jestliže je určeno.

Pedagogický dozor ručí za správnost údajů na soupisce a start žáků v soutěži tak, aby odpovídal příslušné kategorii. Neoprávněný start některého žáka znamená vyloučení družstva ze soutěže a to i po jejím skončení.

Soutěže jsou vypsány jen pro školní družstva. Startovat smí jen žáci příslušné školy splňující věkový limit příslušné kategorie. Výjimky budou upřesněny v jednotlivých propozicích, tj. start mladších žáků za starší apod. Pokud jsou vypsány obě kategorie (mladší i starší), mohou startovat v soutěži pouze žáci příslušného ročníku a současně příslušného roku narození.

Za školu (rozumí se právní subjekt) smí startovat v každé kategorii jedno družstvo.

Studenti víceletých gymnázií se mohou účastnit soutěží základních škol v odpovídající věkové kategorii.

Pořadatel se bude snažit zajistit školené rozhodčí, v případě nutnosti počítá s pomocí pedagogického dozoru.

Soutěžní výsledky jsou započítávány do bodování poháru starosty Hartiga podle stanovených pravidel (viz Výsledky a bodování).

 

Ke stažení:
Úplné znění organizačních pravidel soutěží 

 

Věkové kategorie:

 
III. kategorie mladší žáci 6.-7. ročník ZŠ, prima a sekunda víceletých gymnázií\
IV. kategorie starší žáci 8. - 9. ročník ZŠ, tercie a kvarta osmiletých gymnázií a prima a sekunda šestiletých gymnázií